header banner
Default

Er is een alarmerende trend in de crypto-industrie, volgens nieuw onderzoek


Crypto hacks oktober: Ethereum en BNB het hardst getroffen

Foto: Maksim Shmeljov/Shutterstock

Hacks en scams komen in alle vormen en maten voor in de crypto wereld, maar er is één strategie die er met kop en schouders bovenuit springt, genaamd een ‘rug pull’, of ‘exit scam.’

Projecten ontvangen geld van de investeerders, vervolgens trekt het team de stekker eruit en gaat er stiekem vandoor met het geld van de investeerders. Nietsvermoedende investeerders worden achtergelaten met enorme verliezen.

📈 Bitcoin mining: Veilig thuis, geen technische kennis nodig! Advertentie Rollman Mining

Een enorme groei aan rug pulls in crypto

VIDEO: SHOCKING! Data Reveals Top 5 Crypto For Real World Tokenization
DHN CRYPTO

In een onderzoek gedaan door het bedrijf Hacken komen schokkende cijfers naar voren. In het derde kwartaal van het jaar 2023 waren maar liefst 65,1% van de oplichtingen ‘rug pulls’. In totaal kwam dit neer op een bizar bedrag van 682 miljoen euro.

Dit is een forse stijging ten opzichte van een kwartaal eerder, waar het totale gestolen bedrag neerkwam op 352 miljoen euro. Wat opvalt, is dat het aantal hacks in het derde kwartaal daalde van 131 naar 117 hacks, maar dat de grootte van de hacks aanzienlijk toenam.

🚨 New Report Alert!

We’ve analyzed 117 hacks, unveiling $720M in losses 💸

Get ready for key insights:
⚪️ Access Control risks loom large
⚪️ Your next crypto loss will likely come from Rug Pull
⚪️ 65% damaged by one dreadful exploit

Read full report 👇

— Hacken🇺🇦 (@hackenclub) October 25, 2023

De groei van deze manier van oplichting is mede te danken aan het gemak waarmee een token binnen de crypto wereld gecreëerd kan worden. Binnen een aantal stappen is een token gecreëerd waardoor dit fenomeen nog steeds vaak voorkomt.

Deze vorm van oplichting komt veelvuldig voor omdat beleggers regelmatig in crypto investeren uit ‘Fear of Missing Out’ (FOMO) zonder zich in het project te verdiepen.

Waarschuwingssignalen van een rug pull

VIDEO: Wordt Bitcoin het fundament onder een nieuw financieel systeem?
De Nieuwe Wereld

Waarschuwingsseinen in de crypto wereld, ook wel ‘red flags’ genoemd, kunnen ervoor zorgen dat je geen slachtoffer wordt van een zogeheten rug pull. Projecten waarbij het achterliggende team niet bekend is, kan een potentiële red flag zijn.

Ook is het erg belangrijk dat het team een openbare audit heeft doorstaan, waarbij een onafhankelijke partij het desbetreffende project goed of fout keurt. In het onderzoek constateert Hacken dat slechts 12 van de 78 rug pulls, een audit had ondergaan.

Sources


Article information

Author: Kelly Montes

Last Updated: 1699400282

Views: 1079

Rating: 4.9 / 5 (77 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelly Montes

Birthday: 1928-12-08

Address: 67516 Brock Extension Suite 146, Abbottton, IL 54281

Phone: +4325735432862826

Job: Chemist

Hobby: Writing, Magic Tricks, Fishing, Whiskey Distilling, Soccer, Knitting, Skydiving

Introduction: My name is Kelly Montes, I am a brilliant, esteemed, variegated, dazzling, strong-willed, courageous, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.